Hvad koster en arkitekt?

Priser

Prisen afhænger af den konkrete opgave.

For at få den korrekte pris på Jeres byggeprojekt anbefaler jeg, at I ringer til mig og får afdækket Jeres muligheder.

9

arkitektbesøg

Et samarbejde starter typisk med et arkitektbesøg, hvor vi får afdækket Jeres behov og ønsker. 

Jeg kommer ud til Jer, vi finder evt. eksisterende tegninger frem og opmåler på stedet.

9

Skitse forslag

Skitseforslaget vil som regel inkludere følgende: 

 • Situationsplan
 • Grundplan
 • Principsnit
 • Facader
 • Myndighedskrav
 • Lokalplan, tinglysninger mv.
9

Myndighedsprojekt

Myndighedsprojektet vil som regel inkludere følgende:

 • Situationsplan
 • Grundplan
 • Principsnit
 • Facader
 • Myndighedskrav
 • Lokalplan, tinglysninger mv.
 • Ansøgning om byggetilladelse
 • Evt. konstruktionstegninger

NB

Den samlede pris afhænger af opgavens art, og der vil udover ovenstående evt. skulle påregnes ekstra udgifter til evt. jordbundsundersøgelser, energiramme, varmetabsramme, brandstrategi, ingeniør eller andet.